Charekteristika Karelského medvědího psa

Co by měl vědět budoucí majitel kareláka

Karelák je plemeno, které se v Čechách chová sice už poměrně dlouho, ale v malých počtech, takže většina běžné pejskařské populace vůbec netuší, že ti naši černobílí miláčci nejsou nějací vořeši, ale že se jedná o samostatné plemeno. Z toho také plyne, že je velmi málo informací, které by začínajícímu zájemci o kareláky mohly být užitečné. Zkusím tedy v krátkosti popsat, jací kareláci vlastně jsou, jsou to zkušenosti moje i lidí, se kterými kareláky trénuji a se kterými se stýkám v chovatelském klubu.

Karelák je primitiv, tedy primitivní či původní plemeno. Znamená to, že bylo vyšlechtěno již dávno a do dnešních dnů nedoznalo žádných výrazných změn. Původní plemena na tom zdravotně bývají dobře, nebývají přešlechtěna, většinou netrpí vážnými geneticky podmíněnými vadami a bývají dlouhověká. I když výjimky samozřejmě mohou nastat.

Karelák je univerzální pes. Ve zemi svého původu, ve Finsku, a dále v celé Skandinávii a severozápadních částech Ruska, se užívá především jako pes lovecký na větší zvěř – medvědy a losy, dále bývá jeho úkolem tahat náklady na saních a ohlídat dům a pozemek. K tomu všemu se dá karelák vycvičit.

V našich podmínkách je možné použít ho na lov černé zvěře, i když je tu kolize se zákonem, protože většina kareláků, hlavně samců, doroste vyšší kohoutkové výšky, než se pro naháňky povoluje – 55 cm. Tato hranice je určena především kvůli bezpečnosti psů, kteří by při vyšší výšce (a tím i hmotnosti) mohli být při kontaktu s prasetem zle potrháni, na druhou stranu kareláci jsou právě na velkou zvěř dlouhodobě šlechtěni, a při styku s prasetem projevují neobyčejnou opatrnost o svou osobu, prase nekontaktují bezprostředně, takže je nebezpečí zranění minimální. Karelák díky dobrému nosu výborně stopuje, takže je kromě honiče (kam je zařazen) i dobrý barvář.

Hlídání je pro spoustu kareláků běžná věc, nicméně pořizovat si ho pouze k tomuto účelu nelze doporučit, protože jsou to psi, kteří na člověka nesmí útočit, a může se stát, že ani štěkat za plotem na něj nebudou. Obzvlášť při dobré socializaci, která je pro soužití v rodině více než žádoucí, se může stát, že z něj dobrý hlídač prostě nebude.

Charakteristickým rysem je velká samostatnost a široký akční rádius. To je výhoda pro člověka, který chce kareláka využívat k práci v lese, kde navíc ocení jeho neomylný orientační smysl a skvělý nos, srdnatost a zároveň opatrnost při styku se zvěří. Tytéž vlastnosti už méně ocení městský pejskař či majitel, který nebude mít pro kareláka pracovní uplatnění v lese, a samostatnost s potřebou velkého rozletu mu budou způsobovat útěky psa.Je zcela normální,že Aili krouží kolem nás v kruhu o průměru až 1 km.

Výchovu kareláka je nutné vést pevně, nikoli však tvrdě. Nejdůležitější je neztratit jeho důvěru a udržet si respekt. Karelák není pes, který by dychtivě čekal na každý další povel svého pána, je však dostatečně učenlivý, aby se naučil vše potřebné. Nové povely a cviky vyžadují mnoho vysvětlování, úsilí se ale vyplatí. Puberta, která trvá poměrně dlouho – až do dvou, dvou a půl roku, vše otočí o 180 stupňů, ve spoustě věcí je třeba začít znova od začátku, pejsci hluchnou a slepnou a blbnou. Totéž pak fenky před každým háráním a během něho. Aili v této době přestává myslet mozkem,je nezvykle mazlivá a zcela nepoužitelná pro výcvik.

Podtrženo a sečteno – karelák je osobnost, inteligentní a pracovitý pes, dobrý ve všem, co ho jeho pán dokáže naučit.

(převzato a upraveno z CHS z Modletic)